Rachela Molicka - Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, psychodramatystka.
Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej (nerwice, lęki, depresje, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia, choroby psychosomatyczne). Pracuje w nurcie psychodynamicznym, stosuje także psychodramę.
W latach 1998-2005 związana z Kliniką Psychiatrii Dorosłych Collegium Medium UJ, gdzie pracowała w Oddziale Dziennym oraz w Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości.
Ukończyła całościowe szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Klinice Psychiatrii CMUJ; kurs psychoterapii analitycznej C.G. Junga w International Association for Analytical Psychology, oraz całościowe, 2-stopniowe szkolenie z zakresu psychodramy wg Moreno w Europejskim Instytucie Psychodramy.
Od 1999 roku prowadzi także warsztaty psychologiczne (m.in. treningi komunikacji interpersonalnej, asertywności, integracyjne, relaksacyjne, psychoprofilaktyczne, psychoedukacyjne ), specjalizując się w warsztatach przeciwdziałania dyskryminacji (ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie, przynależność etniczną, sprawność i z innych przyczyn), technice forum theater oraz w treningach twórczości.
Współtwórczyni Teatru trochę Innego, w którym aktorami są osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Autorka scenariuszy i sztuk teatralnych. Inicjatorka, współzałożycielka i od 2003 roku prezes Zarządu Stowarzyszenia Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki i Integracji.
Stypendystka Ministra Kultury w roku 2006 w dziedzinie: teatr.
Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
tel: +48 507 15 36 79
psychoterapia kraków
psychoterapia kraków