Maciej Załuski - psycholog kliniczny, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki.
Ukończył Instytut Psychologii UJ, gdzie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, specjalista ds. ratownictwa w zakresie medycyny katastrof.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz małżeńską, psychoterapię potraumatyczną, psychoterapię zaburzeń osobowości, interwencję kryzysową oraz opiniowanie.

Jest pracownikiem Collegium Medicum UJ oraz poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych.

Pracuje pod stałą superwizją.

Ukończył całościowy kurs psychoterapii psychodynamicznej zgodny z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szkolił się w zakresie: psychoterapii systemowej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń pourazowych, terapii EMDR.
tel: +48 609 84 55 42
psychoterapia kraków
psychoterapia kraków