Jolanta Skwierawska - psycholog, psychoterapeutka
Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par oraz rodzinną, ma doświadczenie w pracy z dziećmi. Udziela pomocy osobom przeżywającym trudności emocjonalne, mającym problemy w relacjach z innymi, cierpiącym na dolegliwości somatyczne o  podłożu psychicznym lub mającym inne objawy utrudniające codzienne życie. Pomaga klientom poszukującym rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, wspiera proces rozwoju osób, które pragną poznać siebie, odnaleźć swoje miejsce w życiu czy przekroczyć pewne ograniczenia. Współpracuje z rodzicami pragnącymi lepiej radzić sobie z wychowywaniem dzieci.
W pracy łączy różne nurty psychoterapeutyczne, wykorzystuje szeroki zakres metod i technik terapeutycznych. Najbliższa jest jej terapia ericksonowska, poznawczo-behawioralna oraz podejście oparte na metodzie ustawień systemowych wg Berta Hellingera.

Od 1998 r. kształci się w zakresie psychoterapii. Głównie w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w którym również korzysta z zajęć superwizyjnych. Od 2005 r. poznaje i uczy się pracy metodą ustawień systemowych wg Berta Hellingera, między innymi uczestnicząc w dwuletnim cyklu szkoleniowym prowadzonym przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej.

Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie (od 1998 r.), gdzie zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną. Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi prowadząc indywidualne i grupowe warsztaty z zakresu rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz radzenia sobie z nadmiernym stresem.
Jest magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego.
tel: +48 608 73 42 95
skwierawska@op.pl
psychoterapia kraków
psychoterapia kraków