Irena Kohut - psycholog, psychoterapeutka
Udziela pomocy osobom doświadczającym kryzysu, kłopotów wychowawczych, trudności w relacjach z innymi ludźmi, lęków, depresji, utraty bliskiej osoby, kłopotów z jedzeniem, nie radzenia sobie z emocjami.
Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Traktując problemy dzieci jako odbicie sposobu funkcjonowania całej rodziny, w pomaganiu najmłodszym opiera się na współpracy z rodzicami.
W psychoterapii stosuje podejście integratywne, łącząc elementy terapii: M. Eriksona, Gestalt, poznawczo-behawioralnej oraz hellingerowskiej.
Absolwentka 3-letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, gdzie aktualnie uczestniczy w zaawansowanym szkoleniu certyfikacyjnym. Ukończyła szkolenia z zakresu m.in. psychoterapii depresji, zaburzeń lękowych oraz diagnozy klinicznej DSM-IV.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w: Urzędzie Pracy, Telefonie Zaufania w Centrum Praw Kobiet, Wielospecjalistycznym Centrum Medycznym. Od 1998 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie. Odbywa staż na Oddziale Dziennym Szpitala im. J. Babińskiego.
Pracuje pod superwizją.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.
tel: +48 604652977
psychoterapia kraków
psychoterapia kraków
W 1994 ukończyła psychologię kliniczną na UMCS w Lublinie.