Edyta Jaros - psycholog, psychoterapeutka
Jako psycholog pracuje od 2002 r. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży.
W pracy zawodowej korzysta z doświadczenia z zakresu pomocy osobom, które przeżywają kryzysy życiowe zachowując standardy interwencji kryzysowej.
W ramach praktyki terapeutycznej pracuje w paradygmacie psychodynamicznym. Pomaga osobom mającym trudności w relacjach interpersonalnych, doświadczającym problemów emocjonalnych, osobowościowych, psychosomatycznych oraz zmagającym się z problemami odżywiania
Na przestrzeni lat współpracowała z różnymi instytucjami udzielającymi pomocy o charakterze interwencyjnym jak i psychoterapeutycznym w ramach pracy indywidualnej, grupowej i rodzinnej.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla osób po doświadczeniu traumatycznym/dorosłych i dzieci/, warsztatów psychologicznych ,szkoleń i koordynacji programów profilaktyczno- terapeutycznych.
Od 2002 r. pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, od 2009 r. prowadzi prywatny gabinet, a od 2010 r. współpracuje z PZP w Krakowie.
Ukończyła studia na Wydziale Filozoficznym UJ, jak również specjalistyczne całościowe podyplomowe szkolenie z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Pracuje pod regularną superwizją.
tel: +48 600 49 88 10
psychoterapia kraków
psychoterapia kraków