Dorota Łatała - psychoterapeutka, certyfikat Sekcji Psychoterapii Polskiego
Prowadzi psychoterapię zaburzeń lękowych i depresyjnych, zajmuje się problemami psychosomatycznymi i zaburzeniami jedzenia. Pracuje z osobami przejawiającymi zaburzenia osobowości. Pomaga w kryzysach psychicznych. W swojej pracy zajmuje się leczeniem w nurcie psychoterapii psychodynamicznej ipomocą psychologiczną zgodną z zasadami interwencji kryzysowej.
W latach 1991 - 2005 pracowała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, udzielając pomocy indywidualnej i grupowej. Od 2000 roku prowadzi psychoterapię pacjentów w gabinecie prywatnym.
Ukończyła całościowe szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje pod superwizją. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
tel: +48603 92 94 94
psychoterapia kraków
psychoterapia kraków
Towarzystwa Psychiatrycznego;
psycholog, Specjalizacja Kliniczna I Stopnia.