Barbara Sokół - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia
w zakresie psychiatrii
Posiada do¶wiadczenie w zakresie psychoterapii indywidualnej - terapii nerwic, chorób psychosomatycznych. W pracy terapeutycznej stosuje psychoterapię psychodynamiczn±, psychodramę oraz psychorysunek.
Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie oraz Instytutu Historii Sztuki UJ.
Prowadzi warsztaty arteterapii, psychodramy, warsztaty rozwoju osobistego, w tym grupy kobiece, grupy dla osób z nadwag±, Uzyskała I stopień szkolenia w psychodramie wg Moreno prowadzony przez Europejski Instytut Psychodramy (Psychodrama - Institut für Europa e.v.) z siedzib± w Berlinie. Ukończyła kurs psychologii analitycznej K. G. Junga prowadzony przez International Association for Analytical Psychology oraz szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej organizowane przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum UJ.
tel: +48602 42 94 31
psychoterapia kraków
psychoterapia kraków