Barbara Prajsner - psycholog, psychoterapeutka
Jako psycholog pracuje od 1991 roku. Posiada doświadczenie w diagnozie dzieci i młodzieży, a także  terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.  W praktyce prywatnej, od 2014 roku, zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Pracuje w paradygmacie psychodynamicznym oraz systemowym. Udziela pomocy osobom doświadczającym problemów emocjonalnych, lękowych, depresyjnych, mającym trudności w relacjach, wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów w relacjach z dziećmi.
W latach 1991-2006 była zatrudniona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, od 2006 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Jest absolwentką Psychologii UJ, członkiem  Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Uczestniczyła w 4 letnim kursie psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, posiada dyplom I stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.
Pracuje pod  superwizją.
tel: +48 510276176
psychoterapia kraków
psychoterapia kraków